Изготвено проучване на добри практики при провеждането на младежки политики

Успешно приключи първият етап от изпълнението на Дейност 1 „Изготвяне на Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване […]

Read Article →

“Social Video Makers”

Training Course „Social Video Makers“ Project Date: 05-12.08.2019 Project Venue: Velbert, Germany Project Organizer: JuBuK Project Partners from 13 countries:  GEYC (Romania), BYF (Bulgaria),  LUMEN (Croatia), Digijeunes (France), FUTURO DIGITALE (Italy), MITTETULUNDUSUHING NOORED UHISKONNA HEAKS (Estonia), KAEB-NAI (Spain), TAVO EUROPA (Lithuania), Mladinski Senat Strumica (North Macedonia), System&G (Finland), Euphoria young (Greece), JASMA (Latvia) Project Description:  The […]

Read Article →