“Crime, Youth and Social Service”

“Crime, Youth and Social Service”, Balıkesir, Turkey, 04.-10.11.2012  Младежката престъпност е сред най-големите предизвикателства, пред които е поставена Европейската общност, особено в условията на икономическа криза и произтичащата от нея висока […]

Read Article →

“Stable Art Movies”

“Stable Art Movies”, Бехщедт, Германия, 29.07.-05.08.2012 В рамките на Европейската програма “Младежта в действие”, доброволци от Български Младежки Форум взеха участие в младежки обмен “Stable Art Movies”. След презентации за […]

Read Article →

“Let`s Discover Democracy in Different Countries”

“Let`s Discover Democracy in Different Countries”, Кършехир, Турция, 24-30.06.2012 В рамките на Европейската програма “Младежта в действие”, беше разработен и осъществен проект за младежки обмен в сътрудничество със следните партньори:  […]

Read Article →