#H(e+)lp – first aid for youth workers

Асоциацията Център за развитие на структурни инструменти, съвместно с партньори от Турция, Италия, Испания, Хърватия, Латвия, Полша и България обявява завършването на проекта “#H(e+)lp – първа помощ за младежки работници […]

Read Article →

Методология за обществени консултации

В хода на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0205 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, бе създадена […]

Read Article →

Публична покана

Публична покана за набиране на оферти по проект “Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост  в процеса по  формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство”. Може […]

Read Article →

Забавно преживяване

Забавно преживяване Моника Петрова Български Младежки Форум През ноември 2019г, участвах в младежки обмен в Хорезу, Румъния, на тема младежка заетост. Впечетленията ми за обучението са няколко. Първо ще започна […]

Read Article →