EVS “Lead the way”

Проектът “Lead the way” ще се реализира от Български Младежки Форум (БМФ) в партньорство с организациите Isla CreActiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия). Той […]

Read Article →

Четирима доброволци и хиляди свежи идеи

Четирима млади доброволци от организациите Isla CreAtiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия), изпълнени с хиляди свежи и плодотворни идеи, стават част от един „Eразъм+” […]

Read Article →

Белоградчик домакин на младежи в насърчаването на гражданския активизъм!

Български Младежки Форум организира и реализира проекта “ACTIVate YOUrself” – младежки обмен, в Белоградчик от 20 до 28 юни 2017 г. в община Белоградчик, поради ясната осъзнатост за международния проблем […]

Read Article →

Младежта се активизира във Видин

В рамките на младежкия обмен “ACTIVate YOUrself”, по програма “Еразъм+”, младежи от шест различни страни посетиха заместник-областния управител в областната администрация на Видин. Като част от процеса на учене за […]

Read Article →

“ACTIVATE YOURSELF”

Повишаването на гражданската активност на младите хора и на участието им в демократичния живот е проблем, който търси своето решение на национално и европейско ниво. Още през 2013 г. Евробарометър […]

Read Article →