“Let`s Discover Democracy in Different Countries”

“Let`s Discover Democracy in Different Countries”, Кършехир, Турция, 24-30.06.2012 В рамките на Европейската програма “Младежта в действие”, беше разработен и осъществен проект за младежки обмен в сътрудничество със следните партньори:  […]

Read Article →

Обмен в Кършехир

Седем членове и председателят на Български Младежки Форум заминават на Младежки обмен в Кършехир, Турция между 24-30 юни 2012 г. Проектът е за демокрацията и прилагането й в различните държави. […]

Read Article →