Seminar “Spring of Democracy – Youth Participation”

Семинар “Spring of Democracy – Managing Active Youth Participation”, Франкфурт (Одер), Германия, 14.06 – 20.06.2013 Семинарът даде платформа за дискусии по темата за активното участие на младежите, за обмяна на опит по различните концепции за […]

Read Article →

Активни в Палермо

Между 21 и 28 юни група доброволци от Български Младежки Форум ще участва в проекта “Stay active” в Ганги (Палермо). Проектът е финансиран от програма “Младежта в действие” на Европейската […]

Read Article →

Проект във Франкфурт

Български Младежки Форум изпрати свои представители на семинара на тема „Spring of Democracy – Managing Active Youth Participation”, който се проведе между 14.06 – 20.06.2013г.  във Франкфурт (Одер). Инициативата е […]

Read Article →

Балкански диалог

Евразийският център VIA EVRASIA към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” съвместно с Фонд за подкрепа на публичната дипломация “А. М. Горчаков” (Русия), с основен партньор Български Младежки […]

Read Article →