“Story_S” Project

“Springboard to Roma Youth Success” (Story_S) STORY_S е проект на ЕК по програма “Права, равенство и гражданство”, който включва партньори от Италия, Испания, Румъния и България. Партньорите са от университети и […]

Read Article →

Association “Sentire” announced the closure of “Power for youth”

Асоциация “Sentire” с международните си партньори от Италия, Испания, Турция и България, обяви закриването на проектните дейности на “Power for youth”. Проктът бееше финансиран по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, Мобилност на […]

Read Article →