Recent Articles

Обучителен курс по английски и „Еразъм+“

Обучителен курс по английски и „Еразъм+“ На 11 ноември 2017 г.  Българки Младежки Форум организира отново безплатно обучение.  Осъзнавайки интереса на младежите да пътуват в чужбина и да учат чрез […]

Read Article →