Recent Articles

TC “Refugees` Integration against Discrimination”

„Refugees` Integration against Discrimination (R.I.D.)“ се подготви в отговор на изключително актуалната в момента тема свързана с интеграцията на получилите бежански статут лица, на територията на България, Кипър, Турция, Германия, […]

Read Article →

Четирима доброволци и хиляди свежи идеи

Четирима млади доброволци от организациите Isla CreAtiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия), изпълнени с хиляди свежи и плодотворни идеи, стават част от един „Eразъм+” […]

Read Article →